Vlastnosti a uplatnění programu

Pro instalaci a provoz programu je třeba splnit tyto technické podmínky:

 • minimální velikost volného prostoru na HD: 1,2 GB, z toho 770 MB na systémovém disku,
 • 1 GB RAM a více,
 • grafická karta 800x600 HiColor,
 • rychlý procesor,
 • mechanika CD ROM nebo DVD ROM (v případě instalace programu z CD),
 • připojení k Internetu (doporučujeme).

 

Hlavní přednosti programu VKS ve verzi 4.0:

 • Téměř 590.000 hesel s legendami a uvedením zdroje, odkud byla informace čerpána.
 • Databáze již neobsahuje záznamy z těch zdrojů, které nejsou doporučeny SČHAK.
 • Program běží pod runtimem Microsoft Access 2007.
 • Tlačítkové lišty jsou přístupné na záložce Doplňky v pásu karet.
 • Byla zvětšena velikost fontu v editačních formulářích. Zpřístupněny jsou všechny znaky UNICODE.
 • Komfortní možnosti vyhledávání v databázi i podle několika kritérií současně. Kromě běžného způsobu lze využít tzv. inkrementální hledání (okamžité, podle postupně zadávaných znaků).
 • V kombinovaném filtru lze využít tzv. vzorky (výčty znaků, z nichž každý může nahradit určité písmeno v hesle nebo v legendě.
 • K dispozici je rozšířený filtr, který umožňuje zadávat i velice složité podmínky, křížový filtr (velmi přehledný pro své grafické pojetí) a tlačítko pro rychlé vyfiltrování zkratek.
 • Hledat lze i textové řetězce, u nichž není známo kompletní znění (např. b??o nebo *cel*).
 • K dispozici jsou čtyři možnosti pro výpočet délky hesla. Pomocí přepínačů lze určit, zda se má písmeno "ch" počítat jako jeden nebo dva znaky. Stejně tak je možno stanovit, zda se má "mezera" v textu hesla brát jako nula nebo jako jeden znak.
 • Možnost standardního třídění databáze podle jednoho vybraného údaje nebo rozšířené třídění podle několika údajů současně s tím, že jejich pořadí si stanoví sám uživatel.
 • K dispozici je i retrográdní třídění (záznamy jsou čteny "odzadu" od posledního k prvnímu znaku).
 • Při editaci hlavního slovníku je možno zapnout/vypnout i souběžné retrográdní zobrazení hesel.
 • K dispozici je soubor Zkratky, který obsahuje významy použitých zkratek v legendách hlavního slovníku.
 • Uživatel může při editaci datových souborů měnit font (typ písma) v zájmu lepší čitelnosti dat.
 • Uživatel může zadávat a měnit své vlastní nové záznamy, aniž by mohl ovlivnit obsah dodaných dat distributorem.
 • Je umožněn tisk libovolné kapitoly nápovědy.
 • Součástí dodávky je i znění Směrnic pro tvorbu křížovek v .pdf formátu s možností hypertextových odskoků na zvolené konkrétní místo v textech (buď z obsahu nebo z rejstříku).
 • Plnohodnotné obchodní balení programu obsahuje CD s programem, tištěnou příručku, licenční ujednání a registrační kartu.
 • Program je částečně chráněn proti nelegálnímu šíření.

 

Uplatnění - pro koho může být program užitečným pomocníkem

 • Pro autory křížovek. Umožňuje komfortně vyhledávat i dlouhé výrazy (včetně jejich křížení) a zvyšovat tak hodnotu vytvářených křížovek.
 • Pro luštitele nebo nadšence vyhledávání informací v encyklopedicky uspořádané databázi. Pro vyhledávání lze zadávat i velmi složitá a kombinovaná kritéria.
 • Pro mládež (školy, křížovkářské kroužky v DDM,...) jako zpestření výuky a jako pomůcka pro praktickou práci se slovníky.
 • Pro seniory - ti v současné době dokonce tvoří většinu naší klientely. Práce s programem může vhodně obohatit aktivizační a volnočasové činnosti v domovech pro seniory.
 • Pro návštěvníky obecních (a jiných) knihoven, kde jsou k dispozici počítače - i zde mohou zájemcům sloužit k rychlému vyhledání požadovaných informací.