Otázky a odpovědi


V případě, že máte nainstalovanou verzi MS Office 2010 a vyšší, může dojít při spuštění programu pomocí vytvořeného zástupce k chybě. V takovém případě opravte zástupce (zástupce je zpravidla umístěn na Ploše):

a) Klikněte na zástupce pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti.

b) V textovém okně Cíl zadejte pokyny pro spuštění VKS v tomto tvaru (včetně uvozovek):
"Úplná_cesta_k_programu_MS_Access_2007" "Úplná_cesta_k_programu_VKS" /runtime

     Příklad pro 64-bitový operační systém:
     "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\MSACCESS.EXE" " C:\VKS\Krizovky.accdr" /runtime

     Příklad pro 32-bitový operační systém:
     "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSACCESS.EXE" " C:\VKS\Krizovky.accdr" /runtime

c) Změnu potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Ne. Teoreticky by se o tom dalo uvažovat pouze v případě, že by nás oslovil majitel cizojazyčné databáze ve shodném členění, jako je VKS. I potom by to ale znamenalo poměrně pracné programové úpravy (třídění dle dané národní abecedy, překlad helpů a uživatelské komunikace programu,...). 

Ano - jde to, a v podstatě obdobně jako ve Wordu, jen o něco kostrbatěji.
Vyzkoušejte si toto:
V jednom okně mějte spuštěný program VKS.
Do druhého okna si otevřete program, k němuž se dostanete postupně volbami ze systémového řádku:
Start / Programy / Příslušenství / Systémové nástroje / Mapa znaků
V ní si najděte ten font, který používáte i v programu VKS. No a pak stačí vámi požadovaný znak v tabulce vybrat (označíte jej levým tlačítkem myši a stisknete tlačítko Vybrat). Potom klikněte na tlačítko Kopírovat a na vámi požadované pozici v záznamu VKS stiskněte Ctrl+V (vložit obsah clipboardu). A to je vše.

Nejde o chybu, ale o nastavení parametrů v MS Office. Stačí otevřít např. MS Word, volba Nástroje, Automatické opravy a v záložce Opravy odstranit v uvedeném výčtu příslušný řádek, podle kterého se má automaticky písmeno n změnit na a. Stejnou službu vám prokáže i "vypnutí" políčka Nahrazovat text během psaní.